Rytmika – zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki