Rytmika – zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki

Język angielski – zajęcia odbywają się w poniedziałki
i czwartki