Dzieci młodsze:

7.00 – 8.30 – Spotkanie dzieci w przedszkolu, pomoc w przygotowaniu pomocy do zajęć i zabaw. Uczestniczenie w zajęciach kierowanych i niekierowanych wspomagających rozwój dzieci. Podejmowanie indywidualnych i grupowych zabaw swobodnych. Gimnastyka, rozwijanie sprawności ruchowej. Przygotowanie do śniadania.
8.30 – 9.00 – Śniadanie. Mycie zębów.
9.00 – 10.00 – Edukacja w sali lub ogrodzie- rozwijanie umiejętności intelektualnych, działania plastyczne, muzyczne i artystyczne. Zabawy ruchowe.
10.00 – 11.00 – Indywidualne i grupowe zabawy dowolne. Zajęcia edukacyjno- terapeutyczne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
11.00 – 12.00  – Nabywanie sprawności samoobsługowych. Wszechstronny rozwój poprzez gry i zabawy sportowe, terenowe w ogrodzie, dokonywanie obserwacji i badań przyrodniczych, wyjścia na spacery, wycieczki rekreacyjne i edukacyjne. Przygotowanie do obiadu, mycie rąk.
12.00 – 12.30 – Obiad. Doskonalenie umiejętności posługiwania się łyżką, widelcem i nożem.
12.30 – 14.00 – Słuchanie książek czytanych przez nauczyciela. Relaks, odpoczynek. Przygotowania do podwieczorku.
14.30 – 15.00 –  Podwieczorek.
15.00 – 17.00 – Zabawy swobodne w sali lub ogrodzie, uczestnictwo w zajęciach kierowanych i niekierowanych wspomagających rozwój dzieci, rozchodzenie dzieci.

Dzieci starsze:

7.00 – 8.30 – Spotkanie dzieci w przedszkolu, pomoc w przygotowaniu pomocy do zajęć i zabaw. Uczestniczenie w zajęciach kierowanych i niekierowanych wspomagających rozwój dzieci. Podejmowanie indywidualnych i grupowych zabaw swobodnych. Gimnastyka, rozwijanie sprawności ruchowej. Przygotowanie do śniadania.
8.30 – 9.00 – Śniadanie. Mycie zębów.
9.00 – 10.30 – Zajęcia edukacyjne w sali lub ogrodzie- rozwijanie umiejętności intelektualnych, działania plastyczne, muzyczne i artystyczne. Indywidualne i grupowe zabawy ruchowe. Zajęcia edukacyjno- terapeutyczne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
10.30 – 11.00 – Zajęcia edukacyjno- terapeutyczne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Gry i zabawy swobodne.
11.00 – 12.00  – Nabywanie sprawności samoobsługowych. Wszechstronny rozwój poprzez gry i zabawy sportowe, terenowe w ogrodzie, dokonywanie obserwacji i badań przyrodniczych, wyjścia na spacery, wycieczki rekreacyjne i edukacyjne. Przygotowanie do obiadu, mycie rąk.
12.00 – 12.30 – Obiad. Doskonalenie umiejętności posługiwania się łyżką, widelcem i nożem, czynności samoobsługowe i higieniczne.
12.30 – 13.00 – Relaks, odpoczynek. Słuchanie książek czytanych przez nauczyciela.
13.00 – 14.30 – Uczestnictwo w zabawach w kącikach tematycznych, rozwijanie własnych pasji, uzdolnień, zainteresowań, utrwalanie zdobytych wiadomości i umiejętności. Zabawy edukacyjne. Uczestnictwo w zabawach ruchowych, przygotowanie do podwieczorku.
14.30 – 15.00 –  Podwieczorek.
15.00 – 17.00 – Zabawy swobodne w sali lub ogrodzie, uczestnictwo w zajęciach kierowanych i niekierowanych wspomagających rozwój dzieci, rozchodzenie dzieci.