Opłaty za żywienie wykonujemy przelewem na konto bankowe.

NUMER KONTA: 81 1030 1508 0000 0005 5026 7098

Rodziców prosimy o podanie adresu e – mail, na który zostanie przesłana informacja o kwocie do zapłaty. Wpłaty należy dokonać do 15-go każdego miesiąca.

Dzienna stawka żywieniowa w naszym przedszkolu wynosi 10zł.

Opłaty na Radę Rodziców wykonujemy na dotychczasowych warunkach (do kasy przedszkola).