OPŁATY ZA ŻYWIENIE PRZELEWEM NA KONTO BANKOWE 
 
 
 
Rodziców prosimy o podanie adresu e – mail, na który zostanie przesłana informacja o kwocie do zapłaty. Wpłaty dokonać do 15-go każdego miesiąca.
 
NUMER KONTA: 81 1030 1508 0000 0005 5026 7098
                                                                                       

Dzienna stawka żywieniowa w naszym przedszkolu wynosi 10zł.

Opłata na Radę Rodziców na dotychczasowych warunkach (do kasy przedszkola).