Zamieszczamy zalecenia Prezydenta M. st. Warszawy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony dzieci przed przemocą (załącznik pisma PS-PR.8121.1.2023 MDG)


1 lutego 2023r. przedszkole odwiedzi „Opera w kufrze”- atrakcja finansowana ze środków Rady Rodziców.


W roku szkolnym 2022/23 nasze przedszkole bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Zabawa ze sztuką”.