W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYM SIĘ KOŃCEM ROKU A TYM SAMYM ZAMKNIĘCIEM ROKU POD WZGLĘDEM FINANSOWYM PROSZĘ O WPŁATY NA KONTO ŻYWIENIOWE ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ W TERMINIE NIEPRZEKRACZALNYM DO 20.12.2023r.
PROSZĘ ABY PO TYM TERMINIE NIE DOKONYWALI PAŃSTWO ŻADNYCH PŁATNOŚCI – NIEDOPUSZCZALNYM JEST RÓWNIEŻ WPŁATA ,,Z GÓRY’’ ZA MIESIĄC STYCZEŃ 2024r.



Zamieszczamy zalecenia Prezydenta M. st. Warszawy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony dzieci przed przemocą (załącznik pisma PS-PR.8121.1.2023 MDG)


1 lutego 2023r. przedszkole odwiedzi „Opera w kufrze”- atrakcja finansowana ze środków Rady Rodziców.