W naszej pracy dydaktycznej wykorzystujemy następujące programy edukacyjno- wychowawcze:

  • Program wychowania przedszkolnego „Kocham przedszkole”, M.,A. Pleskot, A. Staniszewska-Mieszek.
  • Program wychowania przedszkolnego, W. Żaba- Żabińska, W. Majewska, R. Paździo.
  • „Szkoła za rok. Program wychowania przedszkolnego – roczne
    przygotowanie do szkoły”, D. Kucharska,  A. Pawłowska- Niedbała,
    D. Banasik, I. Zbroszczyk.
  • „Od nauki do zabawy. Program wychowania przedszkolnego”,
    D. Kucharska.

W naszej pracy wykorzystujemy ponadto elementy rozmaitych alternatywnych metod wspomagania rozwoju dziecka, a w szczególności:

•    Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne;

•    Elementy Metody Edukacji przez Ruch D. Dziamska;

•    Children Massaging Children – masażyki dziecięce – metoda relaksacyjna E. Scherer;

•    Elementy Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz;

•    Program Aktywności „ Świadomość ciała, kontakt i komunikacja”  M., Ch. Knill;

•    Program rozwijający percepcję wzrokową M. Frostig, F. Horne;

•    Elementy integracji sensorycznej;

•    Elementy metody M. Montessori;

•    Elementy metody R. Labana;

•    Elementy muzykoterapii i biblioterapii;

•    Elementy Pedagogiki Zabawy;

•    Elementy Terapii Ręki;

•    Dziecięca Matematyka E. Gruszczyk, E. Zielińska.