W naszej pracy dydaktycznej wykorzystujemy następujące programy edukacyjno- wychowawcze:

• Program wychowania przedszkolnego „Kocham przedszkole”, M.,A. Pleskot, A. Staniszewska-Mieszek.

• „Dziecko w swoim żywiole. Program wychowania przedszkolnego – dobre praktyki.”, A. Pawłowska-Niedbała, D. Kucharska, A. Pawłowska- Niedbała, D. Sikora-Banasik, I. Zbroszczyk, J. Święcicka, E. Wilkos.

W naszej pracy wykorzystujemy ponadto elementy rozmaitych alternatywnych metod wspomagania rozwoju dziecka, a w szczególności:

•    Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne;

•    Elementy Metody Edukacji przez Ruch D. Dziamska;

•   „Spotkania z Leonem” – metoda pracy przeciwdziałająca i zmniejszająca agresję wśród dzieci;

•    Children Massaging Children – masażyki dziecięce – metoda relaksacyjna E. Scherer;

•    Elementy Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz;

•    Program Aktywności „ Świadomość ciała, kontakt i komunikacja”  M., Ch. Knill;

•    Program rozwijający percepcję wzrokową M. Frostig, F. Horne;

•    Elementy integracji sensorycznej;

•    Elementy metody M. Montessori;

•    Elementy metody R. Labana;

•    Elementy muzykoterapii i biblioterapii;

•    Elementy Pedagogiki Zabawy;

•    Elementy Terapii Ręki;

•    Dziecięca Matematyka E. Gruszczyk, E. Zielińska.