GRUPA „MALUCHY”
ODDZIAŁ PRACUJE W GODZINACH 7:30-16
NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:
Pani Asia, Pani Marysia
PEDAGOG WSPOMAGAJĄCY: Pani Asia
POMOC NAUCZYCIELA: Pani Jola
WOŹNA: Pani Małgosia

GRUPA „ZUCHY”
ODDZIAŁ PRACUJE W GODZINACH 8-16
NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:
Pani Kasia
PEDAGOG WSPOMAGAJĄCY:
POMOC NAUCZYCIELA: Pani Agnieszka
WOŹNA: Pani Ilonka

GRUPA „ŚREDNIAKI”
ODDZIAŁ PRACUJE W GODZINACH 7-17
NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:
Pani Elwira, Pani Beata
PEDAGOG WSPOMAGAJĄCY: Pani Klaudia

POMOC NAUCZYCIELA: Pani Kasia
WOŹNA: Pani Monika

GRUPA „STARSZAKI”
ODDZIAŁ PRACUJE W GODZINACH 8-16
NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:
Pani Jagoda, Pani Renata, Pani Agnieszka
PEDAGOG WSPOMAGAJĄCY: Pani Marta
WOŹNA: Pani Sylwia

GRUPA „ZERÓWKA”
ODDZIAŁ PRACUJE W GODZINACH 8-17
NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:
Pani Grażyna, Pani Magda
PEDAGOG WSPOMAGAJĄCY:
WOŹNA: Pani Basia