GRUPA „MALUCHY”
ODDZIAŁ PRACUJE W GODZINACH
NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:
Pani IZA, Pani RENATA
PEDAGOG WSPOMAGAJĄCY: Pani MAGDA
POMOC NAUCZYCIELA: Pani AGNIESZKA
WOŹNA: Pani ILONA

GRUPA „ZUCHY”
ODDZIAŁ PRACUJE W GODZINACH
NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:
Pani ELWIRA Pani BEATA
PEDAGOG WSPOMAGAJĄCY: Pani KLAUDIA
POMOC NAUCZYCIELA: Pani JOLA
WOŹNA: Pani ANIA

GRUPA „ŚREDNIAKI”
ODDZIAŁ PRACUJE W GODZINACH
NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:
Pani JAGODA, Pani ASIA
PEDAGOG WSPOMAGAJĄCY: Pani EWELINA
WOŹNA: Pani SYLWIA

GRUPA „STARSZAKI”
ODDZIAŁ PRACUJE W GODZINACH
NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:
Pani GRAŻYNA
PEDAGOG WSPOMAGAJĄCY: Pani MAGDA
WOŹNA: Pani BASIA

GRUPA „ZERÓWKA”
ODDZIAŁ PRACUJE W GODZINACH
NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:
Pani MARYSIA, Pani KASIA
PEDAGOG WSPOMAGAJĄCY: Pani MARTA
WOŹNA: Pani MAŁGOSIA