GRUPA I „MALUCHY I.”
ODDZIAŁ PRACUJE W GODZINACH 8:00-16:00
NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:
Pani RENATA, Pani JAGODA
PEDAGOG WSPOMAGAJĄCY: Pani EWELINA
POMOC NAUCZYCIELA: Pani BOGUSIA
WOŹNA: Pani EWELINA

GRUPA II „MALUCHY II.”
ODDZIAŁ PRACUJE W GODZINACH 7:30-16:30
NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:
Pani ELWIRA Pani BEATA
PEDAGOG WSPOMAGAJĄCY: Pani KLAUDIA
POMOC NAUCZYCIELA: Pani JOLA
WOŹNA: Pani ANIA

GRUPA III „ZUCHY”
ODDZIAŁ PRACUJE W GODZINACH 8:00-16:00
NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:
Pani GRAŻYNA
PEDAGOG WSPOMAGAJĄCY: Pani MAGDA
POMOC NAUCZYCIELA: Pani JOLA
WOŹNA: Pani BASIA

GRUPA IV „ŚREDNIAKI”
ODDZIAŁ PRACUJE W GODZINACH 7:00-17:00
NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:
Pani KASIA, Pani MARYSIA
PEDAGOG WSPOMAGAJĄCY: Pani MARTA
WOŹNA: Pani MAŁGOSIA

GRUPA V „ZERÓWKA”
ODDZIAŁ PRACUJE W GODZINACH 8:00-16:00
NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:
Pani IZA
PEDAGOG WSPOMAGAJĄCY: Pani MAGDA
WOŹNA: Pani ILONA