GRUPA I „MALUCHY”
ODDZIAŁ PRACUJE W GODZINACH 8:00-16:00
NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:
Pani GRAŻYNA, Pani RENATA
PEDAGOG WSPOMAGAJĄCY: Pani MAGDA
POMOC NAUCZYCIELA: Pani JOLA
WOŹNA: Pani BASIA

GRUPA II „ZUCHY”
ODDZIAŁ PRACUJE W GODZINACH 7:00-17:00
NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:
Pani KASIA, Pani MARYSIA
PEDAGOG WSPOMAGAJĄCY: Pani MARTA
POMOC NAUCZYCIELA: Pani BOGUSIA
WOŹNA: Pani MAŁGOSIA

GRUPA III „ŚREDNIAKI”
ODDZIAŁ PRACUJE W GODZINACH 8:00-16:00
NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:
Pani IZA
PEDAGOG WSPOMAGAJĄCY: Pani MAGDA
WOŹNA: Pani ILONA

GRUPA IVA „ZERÓWKA A”
ODDZIAŁ PRACUJE W GODZINACH 8:00-16:00
NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:
Pani ELWIRA
PEDAGOG WSPOMAGAJĄCY: Pani EWELINA
WOŹNA: Pani ANIA

GRUPA IVB „ZERÓWKA B”
ODDZIAŁ PRACUJE W GODZINACH 7:30-16:30
NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:
Pani BEATA, Pani JAGODA
PEDAGOG WSPOMAGAJĄCY: Pani KLAUDIA
WOŹNA: Pani EWELINA