Przypominamy, że w czasie pandemii, do odwołania, dzieci przyjmowane są do przedszkola w cyklu tygodniowym.

Zgłoszenie chętnego dziecka do opieki na dany tydzień następuje do czwartku poprzedzającego dany tydzień i jest potwierdzane przez przedszkole w piątek na podstawie elektronicznie złożonej deklaracji załącznik nr 3 na adres: p185@edu.um.warszawa.pl