Serdecznie witamy w nowym roku szkolnym!

Placówka czynna od dnia 1 września 2020 r. w godzinach 7:00-17:00.

Zgodnie z arkuszem organizacji praca oddziałów odbywa się w godzinach: 

Grupa I 8:00-16:00

Grupa II 7:00-17:00

Grupa III 8:00-16:00

Grupa IVA 8:00-16:00

Grupa IVB 7:30-16:30

Na terenie placówki obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać:

DO PRZEDSZKOLA PRZYCHODZĄ TYLKO ZDROWE DZIECI (BEZ ŻADNYCH OBJAWÓW CHOROBOWYCH)

OSOBA PRZYPROWADZAJĄCA I ODBIERAJĄCA DZIECKO MUSI BYĆ ZDROWA ORAZ ZOBOWIĄZANA JEST DO PRZESTRZEGANIA NA TERENIE PLACÓWKI WSZELKICH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI- DEZYNFEKCJA RĄK/ RĘKAWICZKI, MASECZKA, DYSTANS SPOŁECZNY