W ramach realizacji tygodniowego tematu zajęć dzieci z grupy II wykonały pracę plastyczną- ekologiczną torbę na zakupy👍