Zamieszczamy zalecenia Prezydenta M. st. Warszawy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony dzieci przed przemocą (załącznik pisma PS-PR.8121.1.2023 MDG)